StudioKarier > Usługi > Assessment Center

Assessment Center

 

Zadania wykonywane w trakcie procesu Assessment Center weryfikują kompetencje istotne na stanowisku o które ubiega się kandydat. Skuteczność tej metody sięga do 90 % i jest bardzo wiarygodna. Rozmowa kwalifikacyjna w większości przypadków opiera się na deklaracji kandydatów, które mogą różnić się od rzeczywistości. Forma Assessment Center odbiega od zwykłej rozmowy, zwiększa wiarygodność i obiektywność oceny. Podczas sesji Assessment Center kandydat realizuje zadania, które mają różną formę i postać, a ocena wykonania, przeprowadzana jest przez zespół wyszkolonych asesorów, dzięki tym zabiegom proces ten, zyskuje wielowymiarowość oceny.

Assessment Center ułatwia podjęcie decyzji o awansie, może wskazać, u którego z kandydatów rozwinięte są najlepiej, pożądane kompetencje. Korzystając z tego narzędzia możemy również określić mocne strony osób już zatrudnionych, wyróżnić obszary, które powinny być rozwijane co za tym idzie określić plan działań rozwojowych jak chociażby szkolenia. W tym przypadku asesorzy będą skupiać się na identyfikacji potrzeb rozwojowych, żeby wesprzeć decyzje związane ze ścieżkami rozwoju pracowników (Development Centre) .

Na zakończenie procesu pracownik i zleceniodawca otrzymują raporty opisujące poziom badanych kompetencji.