StudioKarier > Usługi > Ocena 360

Ocena 360 stopni

To nowoczesna technika oceniania pracowników po zakończeniu której ocenianypracownik lub zespół otrzymuje informację zwrotną, na temat swojej pracy. Informacje te są zbierane na podstawie opinii wyrażonych przez określone grupy respondentów najczęściej tych, którzy współpracują z ocenianym pracownikiem oraz odczuwają wpływ jego działań. Ocena 360 stopni pozwala stwierdzić jak inne osoby postrzegają ocenianego pracownika oraz jego postępowanie. Informacja zwrotna jest oceną syntetyczną. Informacje uzyskane z oceny pomagają poprawić efektywność, pokazują obszary wymagające zmian, są pomocne przy identyfikowaniu wzorców zachowań, wskazują źródła problemów w zespołach.

Masz pytanie , potrzebujesz więcej informacji o procesie rekrutacji, Assessment Center, Developer Center i innych ocenach pracowników, napisz do nas