StudioKarier > Usługi > Szkolenia

Obszar umiejętności biznesowych

files/studiokarier/zdjecia glowne/drzewo poziom.jpg

Obszar umiejętności managerskich

files/studiokarier/zdjecia glowne/dmuchawiec poziom.jpg

Obszar umiejętności interpersonalnych

files/studiokarier/zdjecia glowne/kamienie.jpg

Szkolenia dla młodzieży

files/studiokarier/zdjecia glowne/lisc.jpg


W przypadku szkoleń zamkniętych z każdym klientem zakres merytoryczny szkolenia lub warsztatu ustalamy indywidualnie.

Jeśli masz pytania - jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz do nas, odpowiemy!


Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników

Cele szkolenia:
 • Poznanie metod rekrutacji i selekcji,
 • Zdobycie umiejętności profesjonalnej analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów,
 • Poznanie specjalistycznych metod selekcji takich jak: testy wiedzy, testy psychometryczne,
 • Trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego,
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych.

Więcej...

Skuteczna rekrutacja Handlowców

Cele szkolenia:
 • poznanie technik i metod prowadzenia skutecznej selekcji Handlowców
 • nauczanie się sposobów analizowania CV
 • przećwiczenie rozmowy rekrutacyjnej
 • poznanie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby rekrutujące Pracowników Sprzedaży i sposobów zapobiegania tym błędom

Więcej...

Profesjonalna obsługa klienta

Cele szkolenia:

 • zwiększenie efektywności komunikacyjnej w trakcie obsługi klienta
 • uświadamianie i identyfikacja potrzeb rozmówcy
 • nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
 • rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Więcej...

Planowanie sukcesji w firmie

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się ze sposobami identyfikacji sukcesorów
 • nabycie umiejętności stworzenia matrycy działań rozwojowych dla sukcesorów
 • poznanie przykładowych wdrożeń planu sukcesji
 • opracowanie ramowego planu sukcesji w firmie

Więcej...

Coach - nowy zawód - w ramach akademii Coacha

Cele szkolenia:
 • Zdobycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w nowym zawodzie lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Więcej...

Sztuka Prezentacji

Cel szkolenia:

Wypracowanie umiejętności przygotowania i poprowadzenia prezentacji/wystąpienia publicznego w sposób profesjonalny, zmierzający do uzyskania określonego celu i zbudowania pozytywnego wizerunku Firmy oraz siebie jako osoby.

Program szkolenia:

1. Zapoznanie się Uczestników, przełamywanie pierwszych lodów, zasady uczestnictwa na szkoleniu – kontrakt
  a. autotest, diagnoza wiedzy i umiejętności
  b. oczekiwania Uczestników od szkolenia

2. Przygotowanie siebie do prezentacji - budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i Firmy.
  a. źródła strachu przed wystąpieniami publicznymi: trema, negatywny monolog wewnętrzny, katastrofizowanie, stawianie warunków
  b. dystans, zainteresowanie, akceptacja siebie, okiełznanie mózgu pierwotnego
  c. kontakt wzrokowy, postawa, mimika i ruch, ubiór i wygląd zewnętrzny, gesty i uśmiech, głos i jego dynamika, słowa i pauzy
  d. wizualizacja a komunikacja – zasady

3. Planowanie i przygotowanie prezentacji
  a. etapy przygotowania prezentacji
  b. fundament skutecznej prezentacji
  c. cel prezentacji
  d. selekcja materiału (muszę, powinienem, mogę)
  e. rodzaje pomocy dydaktycznych i sposób ich wykorzystania (plansze, flipchart, muzyka, film)
  f. dobór technik szkoleniowych do rodzaju prezentacji i grupy Odbiorców
  g. opracowanie scenariusza wystąpienia

4. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
  a. wielkość czcionki
  b. ilość i rozmieszczenie tekstu na stronie
  c. punktowanie
  d. wykorzystanie kolorów, dźwięków, animacji i zdjeć
  e. prezentowanie danych liczbowych
  f. najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać

5. Prowadzenie wystąpienia
  a. struktura wystąpienia (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
  b. triada prezentacyjna
  c. trzy style przyswajania wiedzy
  d. dotarcie do umysłów i serc Odbiorców: nawiązanie kontaktu z grupą, wywieranie dobrego wrażenia, nabywanie pewności siebie, budowanie dobrej atmosfery oraz autorytetu
  e. techniki przykuwania uwagi i przynęty prezentacyjne (anegdoty, cytaty, szokujące wejście, humor)

6. Mocne zakończenie
  a. wzmocnienie nabytej wiedzy i umiejętności
  b. skuteczne podsumowanie wystąpienia

7. Trudne sytuacje podczas wystąpień publicznych i sposoby radzenia sobie z nimi

8. Podsumowanie szkolenia,  zakończenie szkolenia.

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia korzystamy z metod i technik aktywizujących Uczestników:

 1. wykład interaktywny
 2. dyskusja
 3. ćwiczenia indywidualne, w parach, grupowe
 4. burza mózgów
 5. odwrócona burza mózgów
 6. odgrywanie scenek
 7. praca z kamerą
 8. storytelling
 9. buzz group
 10. energizer kreatywny