StudioKarier > Usługi > Szkolenia > Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników

Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników

Cel:
 • Poznanie metod rekrutacji i selekcji
 • Zdobycie umiejętności profesjonalnej analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów,
 • Poznanie specjalistycznych metod selekcji takich jak: testy wiedzy, testy psychometryczne,
 • Trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego,
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznych rozmów kwalifikacyjnych,
Dla kogo:
dla dyrektorów, menadżerów, kierowników i specjalistów działu HR rekrutujących pracowników, odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr,
przyszli pracownicy działów HR, właściciele firm, osoby zainteresowane tematyką rekrutacji i selekcji, pracownicy firm doradztwa personalnego, agencji pośrednictwa pracy
 
Program:
1. Proces selekcji i rekrutacji: wprowadzenie, definicje, pojęcia,
cel i znaczenie rekrutacji, pojęcie rekrutacji i selekcji, etapy procesu rekrutacji
 1. Przygotowanie rekrutacji: opis stanowiska i analiza pracy, profil i charakterystyka kandydata, kryteria selekcji wstępnej, opracowanie szczegółowego planu rekrutacji
 2. Metody dotarcia do kandydatów: tworzenie ogłoszenia rekrutacyjnego, portale internetowe i społecznościowe, rekomendacje, direct serach, bazy kandydatów
 3. Selekcja kandydatów: metody i techniki selekcji, analiza dokumentów aplikacyjnych - CV, list motywacyjny, wywiad telefoniczny, zastosowanie testów i grywalizacji do selekcji kandydatów
 4. Rozmowa kwalifikacyjna: etapy rozmowy kwalifikacyjnej, zbudowanie atmosfery do dobrej rozmowy, pytania otwarte i zamknięte, sposoby prowadzenia wywiadu: wywiad biograficzny i kompetencyjny, model STAR, metoda epizodyczna, zadania problemowe, pytania behawioralne, udział osób trzecich w rozmowie kwalifikacyjnej, sprawdzanie referencji kandydata, raport po rozmowie kwalifikacyjnej
 5. Testy i kwestionariusze w procesie rekrutacji
 6. Decyzja o wyborze ostatecznego kandydata i złożenie oferty pracy
 7. Informacja zwrotna do kandydata jako element employer brandingu
 8. Umiejętności komunikacyjne Rekrutera: nawiązywanie kontaktu, komunikacja werbalna i pozawerbalna, techniki aktywnego słuchania, sposoby „otwierania” kandydata
 9. Wizerunek Rekrutera jako wizerunek firmy: etykieta, ubiór, makijaż, budowanie własnego wizerunku w internecie
 10. Trudne sytuacje podczas rekrutacji i jak sobie z nimi radzić: rekrutacje zbiorowa – pozyskanie jednorazowo dużej grypy pracowników, czas w rekrutacji, błędy rekrutera: efekt pierwszeństwa i świeżości, tefegraphing, negatywne nastawienie, efekt aureoli, błąd projekcji
 11. Prawo w rekrutacji: dokumentacja w przebiegu rekrutacji i selekcji (ankieta personalna, raporty), dane osobowe w procesie rekrutacji, dyskryminacja – jak jej uniknąć- jakie grożą sankcje prawne, dobra osobiste kandydata
Korzyści:
Uczestnicy po zakończeniu kursu będą znali metody rekrutacji a także odpowiednie narzędzia selekcyjne, poznają również sposoby pozyskiwania najefektywniejszych pracowników.
 
Czas trwania: 2 dni
 
Cena: 1 310 PLN+VAT
 
W cenie:
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
przerwy kawowe.

Wróć