StudioKarier > Usługi > Szkolenia > Planowanie sukcesji w firmie

Planowanie sukcesji w firmie

Dla kogo:

- dla Kierowników Personalnych
- dla HR Business Partnerów
- dla trenerów oraz kierowników działów szkoleń
- dla wszystkich kierowników i specjalistów HR odpowiedzialnych za rozwój pracowników firmy
 
Cele:
- zapoznanie się ze sposobami identyfikacji sukcesorów
- nabycie umiejętności stworzenia matrycy działań rozwojowych dla sukcesorów
- poznanie przykładowych wdrożeń planu sukcesji
- opracowanie ramowego planu sukcesji w firmie
 
Plan ramowy:
 1. Strategia firma a strategia personalna
 2. Talent czy sukcesor – definicja i podejście
 3. Jak zaplanować program sukcesji w firmie?
 4. Kluczowe stanowiska: kierownicze i specjalistyczne
 5. Tworzenie i aktualizacja opisów stanowisk
 6. Profile kompetencyjne
 7. Kryteria i zasady wyboru sukcesorów
 8. Proces wyboru sukcesorów
 9. Planowanie rozwoju sukcesorów i realizacja programu rozwojowego
 10. Awansowanie sukcesora
 11. Pułapki i dobre praktyki w sukcesji
Czas trwania: 2 dni
 
Cena: 1610 PLN+ VAT
 
W cenie:
 
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
przerwy kawowe.

Wróć