StudioKarier > Usługi > Szkolenia > Sztuka prezentacji

Sztuka Prezentacji

Cel szkolenia:

Wypracowanie umiejętności przygotowania i poprowadzenia prezentacji/wystąpienia publicznego w sposób profesjonalny, zmierzający do uzyskania określonego celu i zbudowania pozytywnego wizerunku Firmy oraz siebie jako osoby.

Program szkolenia:

1. Zapoznanie się Uczestników, przełamywanie pierwszych lodów, zasady uczestnictwa na szkoleniu – kontrakt
  a. autotest, diagnoza wiedzy i umiejętności
  b. oczekiwania Uczestników od szkolenia

2. Przygotowanie siebie do prezentacji - budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i Firmy.
  a. źródła strachu przed wystąpieniami publicznymi: trema, negatywny monolog wewnętrzny, katastrofizowanie, stawianie warunków
  b. dystans, zainteresowanie, akceptacja siebie, okiełznanie mózgu pierwotnego
  c. kontakt wzrokowy, postawa, mimika i ruch, ubiór i wygląd zewnętrzny, gesty i uśmiech, głos i jego dynamika, słowa i pauzy
  d. wizualizacja a komunikacja – zasady

3. Planowanie i przygotowanie prezentacji
  a. etapy przygotowania prezentacji
  b. fundament skutecznej prezentacji
  c. cel prezentacji
  d. selekcja materiału (muszę, powinienem, mogę)
  e. rodzaje pomocy dydaktycznych i sposób ich wykorzystania (plansze, flipchart, muzyka, film)
  f. dobór technik szkoleniowych do rodzaju prezentacji i grupy Odbiorców
  g. opracowanie scenariusza wystąpienia

4. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
  a. wielkość czcionki
  b. ilość i rozmieszczenie tekstu na stronie
  c. punktowanie
  d. wykorzystanie kolorów, dźwięków, animacji i zdjeć
  e. prezentowanie danych liczbowych
  f. najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać

5. Prowadzenie wystąpienia
  a. struktura wystąpienia (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
  b. triada prezentacyjna
  c. trzy style przyswajania wiedzy
  d. dotarcie do umysłów i serc Odbiorców: nawiązanie kontaktu z grupą, wywieranie dobrego wrażenia, nabywanie pewności siebie, budowanie dobrej atmosfery oraz autorytetu
  e. techniki przykuwania uwagi i przynęty prezentacyjne (anegdoty, cytaty, szokujące wejście, humor)

6. Mocne zakończenie
  a. wzmocnienie nabytej wiedzy i umiejętności
  b. skuteczne podsumowanie wystąpienia

7. Trudne sytuacje podczas wystąpień publicznych i sposoby radzenia sobie z nimi

8. Podsumowanie szkolenia,  zakończenie szkolenia.

Metody szkoleniowe

Podczas szkolenia korzystamy z metod i technik aktywizujących Uczestników:

  1. wykład interaktywny
  2. dyskusja
  3. ćwiczenia indywidualne, w parach, grupowe
  4. burza mózgów
  5. odwrócona burza mózgów
  6. odgrywanie scenek
  7. praca z kamerą
  8. storytelling
  9. buzz group
  10. energizer kreatywny

Wróć