StudioKarier > Usługi > Szkolenia > Trener - nowy zawód - W ramach Akademii Trenera

Trener - nowy zawód - W ramach Akademii Trenera

Cel projektu:
Zdobycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie
pracy w nowym zawodzie lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 
Dla kogo:
Ofertę kierujemy do osób, które lubią pracę z ludźmi, posiadają co najmniej średnie wykształcenie i chcą wspierać innych w ich rozwoju.
Grupa 8-12 uczestników.
 
Dlaczego warto:
Program opracowany został przez praktyków, doświadczonych Trenerów i Coachów.
 Uwzględnia większość aspektów pracy Trenera zarówno te, o których należy pamiętać przed szkoleniem, jak i w trakcie jego
prowadzenia, nie zapominając o działaniach poszkoleniowych. Daje możliwość sprawdzenia się na sali szkoleniowej w roli prowadzącego.
Umożliwia absolwentom zrozumienie charakteru pracy Trenera i przygotuje go do wykonywania wolnego, dobrze płatnego i dynamicznie rozwijającego się zawodu.
 
Celem szkolenia:
jest dostarczenie uczestnikom pełnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera.
 
Ramowy zakres szkolenia:
 1. Trener - trening rozwoju osobistego – tworzenie planu rozwoju własnego potencjału, określenie własnej misji i wizji życiowej, budowanie planu rozwoju kariery na bazie indywidualnych zasobów, określenie ograniczających przekonań i wzorców zachowań, wypracowanie sposobów radzenia sobie z nimi.
 2. Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym – narzędzia i funkcje komunikacji, komunikacja asertywna, komunikacja emocjonalna i komunikacja perswazyjna. Podstawowe wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej, narzędzia pozwalające kierować dynamiką grupy.
 1. Proces grupowy zrozumienie zjawiska, identyfikacja faz procesu. Dynamika grupy, znaczenie procesu grupowego dla przebiegu warsztatu. Określenie zadań trenera w poszczególnych fazach, wykorzystanie procesu dla lepszej realizacji celów szkolenia.
 2. Wyzwania trenerskie – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami –praca z oporem. Rozpoznanie, przyczyny, radzenie sobie z oporem oraz różnego rodzaju trudnymi sytuacjami.
 3. Metodologia pracy trenera – budowanie programu szkolenia w oparciu o wiedzę dotyczącą dynamiki grupy, metod szkolenia, zadań poszkoleniowych, ewaluacji pracy własnej i postępów w grupie. Cykl szkoleniowy.
 4. Warsztaty – autorskie etiudy uczestników szkolenia – sesja informacji zwrotnych, weryfikacja merytoryczna i metodologiczna
 
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi ze zdecydowaną przewagą formuły warsztatowej.
 
Przy opracowaniu programu braliśmy pod uwagę brak doświadczenia uczestników w tego rodzaju działaniach.
 
Czas trwania: 5 dni
 
Koszt projektu:
4300 PLN/osobę
 
Cena obejmuje:
 1. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowo-szkoleniowych
 2. Materiały szkoleniowe i ćwiczeniowe
 3. Egzamin
 4. Certyfikat ukończenia szkolenia
 5. Serwis kawowy podczas szkoleń
 6. Indywidualne konsultacje wspierające rozpoczęcie własnej działalności

Wróć